Εξοπλισμός ασφαλείας

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 17:17

H KENTAΥΡΟΣ SECURITY SERVICES δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας, εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης συστημάτων προστασίας.

Υποστηρίζει τους πελάτες της και λαμβάνει μέριμνα για την εγκατάσταση και την υποστήριξη των έργων της μέσα από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της.

Με συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων της, παρέχει:

  • Συστήματα συναγερμού
  • Συστήματα ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης
  • Οπτική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων μέσω CCTV και 24ωρη παροχή υπηρεσιών μέσω του κέντρου λήψης σημάτων

Μέσω σύγχρονων συστημάτων προβάλει ολοκληρωμένες λύσεις μέσα από την εκτίμηση των αναγκών του εκάστοτε πελάτη και εν συνεχεία στην προμήθεια των υλικών και του εξοπλισμού για κάθε εγκατάσταση.

Τέλος, παρέχει την τεχνική υποστήριξη για κάθε εγκατάσταση.