Προστασία Τραπεζών

Oι τράπεζες λόγω των μεγάλων ποσών που συγκεντρώνουν, και διακινούν, αποτελούν στόχο ληστών, αλλά και εργαζομένων που προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα παράνομα. 

Η πολυσύνθετη λειτουργία, οι απαρχαιωμένες μέθοδοι εργασίας, και τα χαλαρά μέτρα ελέγχου, είναι τα τρωτά σημεία τα οποία θα ελέγξει και εφόσον απαιτηθεί θα επανασχεδιάσει  η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES  προκειμένου ο πελάτης του να "θωρακιστεί", έναντι του οποιουδήποτε τον επιβουλεύεται.

Η Εταιρεία , είναι σε θέση μέσα από την πολυετή εμπειρία των στελεχών του με τον τραπεζικό χώρο, να εκπονήσει και να υποβάλει στον πελάτη της πλήρη μελέτη ασφαλείας προς έγκριση, με μοναδικό στόχο τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Το προσωπικό της αποτελείται από ειδικευμένους συμβούλους και του τραπεζικού χώρου, οι οποίοι έχουν εργαστεί σε όλο τον κόσμο, σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς. 

Η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES θα εξετάσει επίσης, 

 • Τη φυσική προστασία,
 • Την ηλεκτρονική προστασία,
 • Την ασφάλεια των επικοινωνιών,
 • Την προστασία από τη διαρροή πληροφοριών,
 • Τον υπάρχοντα κανονισμό ασφαλείας και ενδεχόμενα την αναθεώρησή του,
 • Την κατάσταση του προσωπικού ασφαλείας και των εμπλεκομένων με αυτή,
 • Τα μέσα ασφαλείας των θυρίδων κ.λ.π,
 • Τη διαδικασία χρηματαποστολών & τις συνεργαζόμενες ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς χρημάτων,
 • Τα μέσα ελέγχου στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, (μεταφορές-εγκρίσεις δανείων-αγορά συναλλάγματος κ.α)

Μετά τη μελέτη των προαναφερομένων,η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES θα υποβάλει λεπτομερή έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει ευρήματα και προτάσεις, για την αναβάθμιση της ασφάλειας. 

Επίσης η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει....

 • Την οποιαδήποτε βοήθεια αφορά στην εφαρμογή των προτάσεων του,
 • Την οποιαδήποτε βοήθεια για την επιλογή "ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας", ή την τροποποίηση & βελτίωση του υπάρχοντος.