Προστασία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Tα μεγάλα συστήματα υπολογιστών της όποιας εταιρείας, επεξεργάζονται πολύπλοκα δεδομένα, αλλά ταυτόχρονα είναι φιλικά προς το χρήστη.

Στους servers είναι πλέον αποθηκευμένα ευαίσθητα δεδομένα κάθε επιχείρησης, που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και προστασίας την οποία πολλές φορές δεν έχουν. 

Τα δεδομένα αυτά, ενδιαφέρουν άμεσα τους ανταγωνιστές, της οποιασδήποτε εταιρείας Οι ειδικοί συνεργάτες του Ομίλου, μέσα από την πολυετή πείρα τους, θα συντάξουν και υποβάλουν αναλυτική μελέτη, με σκοπό την προστασία των υπολογιστών και δεδομένων, από εκείνους οι οποίοι την επιβουλεύονται.

Συγκεκριμένα στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται...

  • Συγκεκριμένη πολιτική, που πρέπει να εφαρμόσει ο πελάτης, για την ασφάλεια των υπολογιστών & δεδομένων.
  • Πρόγραμμα ασφαλείας
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Εγκυκλίους διαδικασιών ασφαλείας
  • Βοήθεια στην σωστή επιλογή hardware & Software
  • Μελέτες για ανάλυση κινδύνων κλοπής πληροφοριώνΣε οποιαδήποτε περίπτωση προκύψει θέμα κατάχρησης, κακής χρήσης, κλοπής δεδομένων η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES , διαθέτει την εμπειρία και το ειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να προφυλάξει τον πελάτη της από κάθε κίνδυνο.