Η Εταιρεία Αναλυτικά

Η Εταιρεία ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES ιδρύθηκε το 2014.

 

Οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχει είναι :

 

  • Φυλάξεις Εγκαταστάσεων,
  • Ασφάλεια Υψηλών Προσώπων
  • Μελέτες "Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ασφαλείας",
  • Συστήματα Συναγερμού,
  • Kλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης,
  • Συστήματα καταγραφής,
  • Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης,
  • Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Βιομετρικής Ανάλυσης.

 

Σήμερα η Εταιρεία ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES, διατηρεί γραφεία στο και είναι πιστοποιημένη από τον ΕΛ.Ο.Τ κατά ISO 9001:2000 με εξειδίκευση στις μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες και δημόσια κτήρια, κατά OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων του και κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 για σύστημα διαχείρισης ποιότητας & περιβάλλοντος.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του, ξεπερνά τα 1.500.000 €, με συνολικό αριθμό απασχολουμένων ατόμων, πλέον των 100, σε όλη την Ελλάδα.

Η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES δραστηριοποιείται στο χώρο του Total Security, αυτόνομα, με άδεια της πολιτείας (3015/39/60/2937-ιβ) παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες του, οι οποίοι τον εμπιστεύονται.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ