Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Ασφαλείας

H Κένταυρος Security Services, παρέχει εξειδικευμένο επαγγελματικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό ασφαλείας στρατιωτικών προδιαγραφών.

 • Audio Surveillance Receivers
 • Audio Surveillance Transmitters
 • Communication Interception Systems
 • Communication Jamming Systems
 • Countermeasures Equipments
 • Noise generators
 • Keypad surveillance systems
 • Laser Monitoring System
 • Stealth phone
 • Spy phone Deluxe
 • Encryption GSM Module
 • Tetra Communication System MOTOROLAΣε όλα τα πιο πάνω προϊόντα προσφέρεται εκπαίδευση των χρηστών στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των προϊόντων.