Ο Kεντρικός σταθμός

Ο κεντρικός σταθμός, αποτελείται από ένα κεντρικό Server ENIGMA με Software KERVEROS II. Παράλληλα λειτουργεί εναλλακτικά και δεύτερος κεντρικός σταθμός, δορυφορικής λήψης σημάτων’. Ο κεντρικός σταθμός είναι ο "εγκέφαλος", της Εταιρείας , διότι παρακολουθεί πλέον των 5.000 συστημάτων ασφαλείας των συνδρομητών του, μέσω καλωδίων και εναλλακτικά με τη χρήση IP GSM και GPRS, αναλαμβάνοντας την αποστολή στο χώρο, των περιπολικών οχημάτων του, καθώς και την ειδοποίηση των δημοσίων αρχών καταστολής και των εκπροσώπων των συνδρομητών. 

Ο κεντρικός σταθμός της ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES , βρίσκεται εγκατεστημένος σε χώρο, ο οποίος πληροί προδιαγραφές ασφαλείας Β7 και είναι εξοπλισμένος με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Υποστηρίζεται από U.P.S interactive και καθίσταται ικανός να συνεχίζει αδιάλειπτα τη λειτουργία του, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακόμη και για 8 ώρες. Τα γραφεία του, έχουν πλήρη μηχανοργάνωση.