Έρευνα & Προστασία Πληροφοριών

H Κένταυρος Security Services, έχει τεράστια εμπειρία στη συλλογή πληροφοριών από διάφορες πηγές, όπου δεν έχει κανείς πρόσβαση εύκολα, διευκολύνοντας τον πελάτη του. 

Η συλλογή των πληροφοριών αφορά σε...

  • Προσωπικές υποθέσεις,
  • Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων,
  • Ιδιοκτησίες,
  • Απάτες-Υπαλληλικά Παραπτώματα,Προστασία του πελάτη του, από παραπτώματα στην ιδιωτική ζωή των στελεχών του.