Εκπαίδευση

Η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES αναλαμβάνει την εκπαίδευση, ΟΜΑΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Πρώτες βοήθειες - πυρόσβεση - ΚΑΡΠΑ - οδηγοί ασθενοφόρων - υποδοχή - χειρισμός τηλεφωνικού κέντρου - ζύγιση - αυτοάμυνα -ελληνική νομοθεσία).

Η εκπαίδευση γίνεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από εξειδικευμένα στελέχη & εξωτερικούς συνεργάτες, (καθηγητές πανεπιστημίων - μηχανολόγους - αποστρ. αξιωματικούς των σωμάτων ασφαλείας κ.λ.π), αναλόγως των αναγκών του κάθε πελάτη. Οι ώρες και οι χώροι εκπαίδευσης, είναι ανάλογοι των αναγκών του σεμιναρίου.