Πρόληψη Απωλειών

Κάθε επιχείρηση παρουσιάζει "κενά" στις διαδικασίες ελέγχου, τα οποία εκμεταλλεύονται οι επίδοξοι διαρρήκτες, κακοί υπάλληλοι, αφερέγγυοι προμηθευτές και οι μη επαγγελματίες διευθυντές.

Ο ανταγωνισμός ενδιαφέρεται για να ανακαλύψει "ευαίσθητα σημεία προσέγγισης", είτε απευθείας, είτε μέσω υπαλλήλων του πελάτη.

Η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES, μπορεί να προτείνει σωστές διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες θα εξασφαλίζουν τα περιουσιακά στοιχεία του πελάτη της.

Θα δημιουργήσει διαδικασίες για την πρόληψη απωλειών και τη γενικότερη προστασία του πελάτη της, από προμήθειες, παραλαβές, εκπτώσεις & πιστώσεις, επιστροφές, απογραφές εμπορευμάτων & περιουσιακών στοιχείων, προστασία χώρων, ασφάλεια επικοινωνιών κ.α

Θα κατευθύνει το προσωπικό ελέγχου του πελάτη και θα το εκπαιδεύσει στην αντιμετώπιση των καθημερινών, αλλά και έκτακτων αναγκών.