Το Προσωπικό μας

Mε συνεχή εκπαίδευση και επανεκπαίδευση, μέσα από ανάλυση συμβάντων, που συνέβησαν στην ίδια την Εταιρεία ή και αλλού και με παράλληλη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των στελεχών του, είναι πάντοτε αξιόμαχο και έτοιμο να προσφέρει επαγγελματικά τις υπηρεσίες του.

Ειδικότερα το προσωπικό της ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES, έχει δεχθεί εκπαίδευση στο χειρισμό τηλεφωνικών κέντρων, στον έλεγχο εισόδου/εξόδου ατόμων, Πρώτων βοηθειών, καθήκοντα reception, πυρόσβεση, έλεγχο χώρων για εξεύρεση βομβών & υπόπτων αντικειμένων, εκκένωση χώρων και γνωρίζει την αγγλική γλώσσα και κατέχει ειδική άδεια εργασίας από το υπουργείο δημόσιας τάξης.

Η στολή του προσωπικού της εταιρείας ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES, έχει λάβει ειδική έγκριση από το Υ.ΕΘ.Α, (Φ.456/62/191938-6.11.2015)