14/03/2021

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 17:16

Στον τομέα της ηλεκτρονικής προστασίας ,η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES, με μία ευρύτατη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, δίνει λύσεις με τις πιο απλές μέχρι και τις πλέον σύνθετες εφαρμογές προστασίας και φύλαξης.

Με καθοδηγητή την μεγάλη εμπειρία μαςαναλαμβάνουμε τη φύλαξη σε βιομηχανικές και εργοστασιακές εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα, βιοτεχνίες και μηχανουργεία.

Δημιουργούμε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο ασφαλείας που να ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες της εγκατάστασης σας, με στόχο την αποτροπή κάθε είδους έκνομης ενέργειας.