12/03/2021

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 17:15

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και αποτελούν μία από τις εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Είναι απαραίτητο να υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα ασφαλείας στα φωτοβολταϊκά πάρκα ώστε να προλαμβάνονται και να αποτρέπονται καταστροφικές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις καθώς και κλοπές του εξοπλισμού.

Κάθε εγκατάσταση έχει τις δικές τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες, σε κάθε περίπτωση η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES έχει να σας προτείνει την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση για το δικό σας φωτοβολταϊκό πάρκο.

Η εταιρεία μας δίνει το παρόν στη φύλαξη των φωτοβολταϊκών και διενεργεί ελέγχους καθώς επίσης καλύπτει την ασφάλειά τους με:

  • Συστήματα συναγερμού (alarm systems)
  • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV)
  • Φύλαξη του χώρου
  • 24ωρη κάλυψη για παρακολούθηση του κέντρου λήψης σημάτων συναγερμού
  • 24ωρη τηλεμεταφορά εικόνας
  • Περιπολίες σε άτακτα χρονικά διαστήματα
  • Άμεση ανταπόκριση με περιπολικό όχημα εφόσον δοθεί σήμα συναγερμού

Είμαστε πάντα στο πλευρό σας, έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.