08/03/2021

Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021 17:11

Η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES,  παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες φύλαξης μέσω συστημάτων συναγερμών ακόμα και για τις πιο δύσκολες απαιτήσεις, ενσωματώνοντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, με μία διαρκή διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης.

Αναπτύσσοντας το δίκτυο της, παρέχει υπηρεσίες φύλαξης μέσω συστημάτων συναγερμών και στα σχολεία.

Μερικοί από τους λόγους εγκατάστασης συστήματος συναγερμού στα σχολεία είναι οι εξής:

  • Αποτροπή περιστατικών βανδαλισμού και διαρρήξεων
  • Εξάλειψη κλοπών
  • Προστασία ηλεκτρονικού και ψηφιακού εξοπλισμού
  • Αποτροπή κινδύνου για απώλειες που έχουν ως αποτέλεσμα οικονομική ζημιά προς αντικατάσταση εξοπλισμού.

Τα συστήματα ασφαλείας  ( alarm systems) παρέχουν πλήρη κάλυψη και προστασία σε σχολεία καθώς συνδέονται με το 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων της εταιρείας μας ,έχοντας ως αποτέλεσμα την άμεση ανταπόκριση  με περιπολικό όχημα εφόσον δοθεί σήμα συναγερμού.