ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES - Ανακοινώσεις || Security Forces Total Protection & Security

03/03/2021

Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021 17:10
Η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και θωράκισης του χώρου σας , με έμφαση στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα με το μικρότερο…

02/03/2021

Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021 17:08
Η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και την απαραίτητη τεχνογνωσία, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας σε κάθε χώρο υψηλών απαιτήσεων, όπως είναι οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις εξασφαλίζοντας έτσι την τάξη και…

01/03/2021

Δευτέρα, 01 Μαρτίου 2021 13:50
Η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας. Οι υπηρεσίες φύλαξης της εταιρείας μας σε εργοστάσια, κτιριακές εγκαταστάσεις, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κάθε μορφής προσφέρονται από το…